Thursday, April 19, 2007

April 19 Deviance


Wat wij tijd noemen is het ander gezicht van de omvang van de wereld en de verhouding ervan tot de afmetingen of tot het gebrek aan afmetingen van de ruimte.
De tijd is verbonden met de ruimte zoals onze ingesteldheid om kleuren te onderscheiden verbonden is met de zon.
De kleuren zijn immers niet echt ontstaan door de zon maar het is de zon die onze fysionomie zo' ontwikkelde dat ons perceptief systeem kleurvibratie als kommunikatiemogelijkheid gebruikt. (89)

What we call time is the other face of the size of the world and its relation to the dimensions or to the lack of the dimensions of the universe.
Time is connected to the universe in the same manner as our disposition to distinct colours is connected to the sun.
Colours after all are not created by the sun, but it is the sun that developed our fysionomy is such a way that our perceptive system uses colour vibration as a means of communication. (89)

No comments: