Wednesday, April 11, 2007

April 11 Bottomlike


De ingrediënten voor het mislukken van een magisch ritueel zijn:
1. Weerzin. 2. Slechte timing. 3. Geen verbeelding. 4. Willekeur. 5. Onevenwicht.
(Als vliegen op een stront) (89)

The ingredients for the failure of a magic ritual are:
1. Reluctance. 2. Bad timing. 3. No imagination. 4. Arbitrariness. 5. Imbalance.
(Like flies on shit) (89)

No comments: