Friday, April 20, 2007

April 20 Marginality


Het gaat er ook om zich te begeven in, te verwijlen in een probleem. De kortste weg is daarom niet de meest aangewezen om verzadigd een probleem achter zich te laten.
Dit kan inderdaad als gekomplikeerdheid met opzet ervaren worden.
Men zou het ook de onwil noemen kunnen het statische vast te leggen, de immobiliteit, die in wezen tegennatuurlijk is en dus perfekt aansluit bij de notie dat kunst een opus contra naturam is.
Een multi-dimensionale kijk op een onderwerp geeft een volledigere weergave. (86)

It is also a matter of exposing oneself to, of lingering in a problem. The shortest way is therefore not the most appropriate in order to leave a problem behind oneself, satisfied.
This can indeed be experienced as complexity on purpose.
One could also call it the unwillingness to secure the static, the immobility, which is essentially unnatural and thus it perfectly agrees with the notion that art is an opus contra naturam.
A multi-dimensional perspective on the subject provides a more complete reproduction. (86)

No comments: