Wednesday, April 25, 2007

April 25 Chosen


De inhoud als aangenaam en bruikbaar amusement is proviand voor de mentale gezondheid op weg naar de verbetering, verlenging, verstoring, projectie.
Er gebeurt iets met decentralisatie: normalisatie.
Het belangrijkste punt. (81)

Substance as pleasant and useful entertainment is provision for the mental health on the way to improvement, extension, disturbance, projection.
Something happens to decentralization: normalization.
The most important issue. (81)

No comments: