Tuesday, April 3, 2007

April 3 Rigid


Het is onbetwistbaar dat synchroniciteit, of noem het als u wil "toeval", de waarde en de waarheid van ondernemingen beklemtonen. Ze zijn dikwijls de rechtvaardiging van een daad, alvorens die werkelijk wordt. (85)

it is indisputable that synchronicity, or call it "coincidence" if you wish, underline the value and the truth of projects. They often are the justification for an action, before this one becomes reality. (85)

No comments: