Sunday, December 9, 2007

December 9 Synthesis


Soms kan de werkelijkheid dingen doen vermoeden die slechts bestaan in het brein van de waarnemer.
Die inbeeldingen, verbeeldingen, wensen, zijn slechts op zoek naar aanknopingspunten om gehandhaafd te blijven. Ze vervormen alzo gedachten tot objektieve waarheid.
De reden waarom gedachten in het algemeen op inbeelding aansturen is een onderliggende mensnoodzaak: het brein houdt er niet van tot niets opleverende toestanden waar te nemen. Het wil werken. In funktie. (89)
(Over hersenschimmen. Waanbeelden. Ook over voortekenenen. Wishful thinking.)

Sometimes reality can assume things that only exist in the brains of the observer.
Those imaginations, presumptions, wishes, are only looking for things in common because they want to be kept. That way they transform thoughts to objective truth.
The reason why thoughts in general aim at imagination is an underlying human necessity: the brain doesn’t like to observe situations that don’t yield any results. It wants to work. In function. (89)
(About phantasms. Illusions. Also about omens. Wishful thinking.)

No comments: