Sunday, December 23, 2007

December 23 Screen


Evolutie = het oplossen van problemen. Ik zoek problemen alvorens de evolutie er is. (80)

Evolution = solving of problems. I look for problems before the evolution is there. (80)

No comments: