Saturday, December 8, 2007

December 8 Flow


Na het uitbraken van een diepe overtuiging is de weg vrij om eindelijk het tegengestelde te doen.
M.a.w.
elke diepe overtuiging, elke grondige afkeur, elke voorkeur, is een onvrijheid
die met tegendaden gewroken moet worden. (88)
In de eenzaamheid van de dag is het moeilijker een motivering tot geestdrift te handhaven dan in het vuur van een gesprek.(88)

After vomiting an profound conviction the path is free to finally do the opposite.
In other words
every profound conviction, every thorough rejection, every preference, is a lack of freedom
that needs to be avenged with counteractions. (88)
In the solitude of the day it is more difficult to maintain a motivation to enthusiasm than in the heat of a discussion. (88)

No comments: