Saturday, December 1, 2007

December 1 Psychosexual


Evolutie heeft veel te maken met spaarzamer omgaan met energie.
Geboorteregeling is mogelijk omdat de meeste kinderen blijven leven en omdat ze oude mensen zullen worden.
Vroeger werd er met mensenlevens meer geknoeid. (84)

Evolution has much to do with cutting down on power consumption.
Birth control is possible because most children stay alive and because they will grow to become old people.
In the past there was more messing around with human lives. (84)

No comments: