Wednesday, December 19, 2007

December 19 Deviance


Het kwaad is een bestaansvorm van intelligentie en dient daarom aandachtig bestudeerd te worden.
Met voorzichtigheid, misschien wel matigheid.
Namelijk is het kwaad van die soort die snel het rondom opslokt en overbodig lijkt te maken. Afstandelijkheid en zelfkontrole moeten onze studie kenmerken.
In geval van buitensporigheid noemt men het kwade Satan of slechtheid.
Isoleert met haar van het goede en funktioneert ze als antipode hiervan, dan accelereert haar afzondering een reeks processen die uiterlijke verwerpelijkheden ontketenen zoals wraak, haat, moord, hypocrisie, onrecht en onderdrukking. (88)

Evil is a form of existence of intelligence and therefore needs to be carefully examined.
With caution, maybe even moderation.
The fact is, evil is of a kind that quickly swallows up the environment and seems to make it redundant.
Detachment and self-control need to characterize our study.
In case of extravagance one calls evil Satan or badness.
Isolating with it what is good and working as an antipode to this, its isolation then accelerates a series of processes which unleash external repugnancies like hate, murder, hypocrisy, injustice and suppression. (88)

No comments: