Friday, December 14, 2007

December 14 Identity


Een bepaalde mening vertegenwoordigen, in de kijker staan, trekt gedrag van derden aan dat hulpvaardigheid suggereert.
Een hulpvaardigheid waarvan het menselijk aspekt zo' broos is dat kleine verstoringen als weersomstandigheden en slechte luim, de zin tot uitvoering van de daad oplost.
De aangeboden hulp wordt dan zonder pardon en zelfs met enig leedvermaak teruggenomen waarna het slachtoffer bij deze schijnoperatie een harde noot kraakt. Immers gaat het hier dikwijls om absoluut misbare hulp die vaak met lede ogen aanvaard wordt, teneinde de helper in kwestie niet te kwetsen. (89)

To represent a certain opinion, to attract attention, attracts behavior of a third party suggesting helpfulness.
An assistance of which the human aspect is so brittle that small disturbances like weather conditions and bad mood, solve the issue of performing the action.
The assistance offered is then taken back without excuse and with a certain malicious pleasure after which the victim of this false operation has a tough nut to crack. After all it is often a matter of absolutely unessential assistance that one accepts with sorrow, in order not to hurt the helper. (89)

No comments: