Monday, December 10, 2007

December 10 Catharsis


Soms wordt iets expliciet vervelend gevonden omdat het nu gebeurt. (88)
Het is geen feit dat er tijd moet gewonnen worden. Er bestaat alleen een zekere dosis van alles en naargelang het nut van een onderwerp of aktie dient deze een bepaalde tijd in te nemen. En slechts de hoogst noodzakelijke. (79)

Sometimes something is considered to be explicitly unpleasant because it happens now. (88)
It’s not a fact that time needs to be gained. There is only just a certain dose of everything and depending on the use of a subject or action, this needs to take up a certain time. And only the strictly necessary. (79)

No comments: