Monday, December 31, 2007

December 31 Time


Rust ja. Rust
Dat komt en gaat.

Peace and quiet yes. Peace and quiet.
It comes and goes.bijna komplete hiërarchie van feestelijk allegorie.
Indien + andere mensen in mijn budget.
Video hier . . . Licht van overal.
Achtergrond. Overhead. voorbeeld.
"Het koppel". De stem is vlakbij. En toch 3 verdiepingen lager.
Inductie. Klaar!

Almost complete hierarchy of festive allegory.
If + other people in my budget.
Video here . . . Light from everywhere.
Background. Overhead. Example.
“The couple”. The voice is nearby. And still 3 floors down.
Induction. Ready!Subtend. (87)

Subtend. (87)